AGB

 1. ALLMÄNT

   

1.1

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller när du som konsument (”Du”) gör en beställning via www.mrbeard.se, och därtill hörande sidor, (”Sajten”). Avtal ingås mellan dig och (”Mr. Beard”). Utförliga kontaktuppgifter och övrig information om Mr. Beard framgår på Sajten. Villkoren är enbart tillämpliga för dig som är konsument och som gör beställningar via Sajten. Om du handlar som företag gäller andra köpvillkor som du hittar här.


1.2

För att kunna beställa på Sajten måste Du ha fyllt 18 år. Mr. Beard accepterar, enligt svensk lag, inte kreditköp till personer under 18 år. Mr. Beard förbehåller sig rätten att i enskilda fall neka eller ändra din beställning (exempelvis om Du uppgivit felaktiga personuppgifter och/eller har betalningsanmärkningar).


1.3

Mr. Beard reserverar sig för slutförsäljning samt eventuella bild- och skrivfel på Sajten, exempelvis fel i produktbeskrivning eller teknisk specifikation, felaktiga priser samt prisjusteringar (såsom förändrade priser från leverantörer eller valutaförändringar) eller felaktig information angående om en vara finns i lager. Mr. Beard har rätt att korrigera sådana eventuella fel och att ändra eller uppdatera informationen när som helst. Om felaktigt pris har angetts för en vara som Du har beställt så kommer Mr. Beard naturligtvis att meddela dig om detta och invänta ditt godkännande av det korrigerade priset innan Mr. Beard fortsätter med beställningen. All bildinformation på Sajten ska uteslutande ses som illustrationer. Sådana illustrationer kan inte garantera varans exakta utseende. Mr. Beard ansvarar inte för information på Sajten som kommer från en tredje part.


1.4

Sajten, samt allt innehåll på denna, ägs av Mr. Beard eller dess licensgivare. Informationen är skyddad genom bland annat immaterialrättsliga och marknadsrättsliga lagar. Detta innebär att varumärken, firmanamn, produktnamn, bilder och grafik, design, layout samt information om varor, tjänster och annat innehåll inte får kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Mr. Beard.

 

 1. AVTAL OCH BESTÄLLNING

   

2.1

För att kunna göra ett köp via Sajten måste Du acceptera Villkoren. Genom att acceptera Villkoren förbinder Du dig att följa Villkoren i sin helhet, samt godkänner att Du tagit del av informationen om personuppgifter och samtyckt till användningen av personuppgifter och cookies enligt Mr. Beards Integritetspolicy.


2.2

Ett avtal om köp ingås först när Mr. Beard bekräftat din beställning och Du mottagit orderbekräftelse från Mr. Beard per e-post. Mr. Beard uppmanar dig att spara denna orderbekräftelse för eventuella kontakter med Mr. Beards kundtjänst. Du kan återkalla din beställning fram till dess att den bekräftats av Mr. Beard. Om beställningen återkallas så kommer Mr. Beard att återbetala alla eventuella betalningar som Du eller dina betal- eller kreditkortsföretag har gjort avseende beställningen.


 

 1. KUNDUPPGIFTER MM.

   

3.1

När Du registrerar ditt användarkonto och/eller ska genomföra en beställning kommer Du att bli ombedd att uppge vissa personuppgifter. Du bekräftar att de uppgifter som Du fyller i är korrekta och fullständiga samt ansvarar för felaktigt ifyllda uppgifter. Information om Mr. Beards behandling av personuppgifter finns i Mr. Beards Integritetspolicy.


3.2

Du åtar dig att se till att ingen annan kan använda dina inloggningsuppgifter. Du får inte avslöja användarnamn och lösenord för någon obehörig och ska se till att handling med uppgift om användarnamn och lösenord förvaras på ett sådant sätt att obehörig inte kan få tillgång till informationen. Du ska omgående anmäla till Mr. Beardom det kan misstänkas att obehörig fått tillgång till ditt lösenord. Du ansvarar för alla köp som gjorts med dina inloggningsuppgifter om sådan anmälan inte gjorts.

3.3

Om Mr. Beard misstänker att Du missbrukar ditt användarkonto eller dina inloggningsuppgifter eller annars bryter mot Villkoren har Mr. Beard rätt att stänga av dig. Mr. Beard har även rätt att tilldela dig nya inloggningsuppgifter.


 

 1. PRISER, AVGIFTER OCH BETALNING

   

4.1

Vid beställning via Sajten gäller de priser som anges på Sajten. Priser anges i svenska kronor och är inklusive moms. Priserna inkluderar inte betalnings- och fraktavgifter, som anges separat. Vid köp av en produkt hos oss som levereras från lagret utanför Sverige så kan det tillkomma extra avgifter som konsumenten skall stå för.


4.2

Du kan betala på de sätt som anges på Sajten. Mr. Beard har rätt att ta betalt redan i samband med beställningen, om inte fakturabetalning eller annat liknande betalsätt valts av dig och godkänts av Mr. Beard. Vid fakturabetalning eller delbetalning kan Mr. Beard eller dess samarbetspartners komma att göra en kreditupplysning. Du kommer i sådant fall upplysas om detta. Mr. Beard förbehåller sig rätten att inte alltid erbjuda alla betalsätt, alternativt ändra betalsätt om det som Du valt av någon anledning inte fungerar vid tillfället för köpet. Observera att eventuella begränsningar för betalningsalternativ anges på Sajten. När du beställer på Mr. Beard så godkänner du överlåtelsen av vårt krav på betalning för ditt köp till Klarna Bank AB som även erbjuder konsumentskydd.

 

 1. KAMPANJER OCH ERBJUDANDEN

   

Mr. Beard kan från tid till annan erbjuda kampanjer på Sajten som kan ha förmånligare villkor än vad som framgår av dessa Villkor, t.ex. rörande betalning eller förlängd ångerrätt. Dessa förmånligare villkor gäller så länge kampanjen är aktiv och för de specifika varor som anges av Mr. Beard i samband med kampanjen. Mr. Beard förbehåller sig rätten att när som helst återkalla sådana kampanjer. Vid avslutande eller återkallande av en kampanj gäller dessa Villkor utan ändringar. Erbjudanden på specifika varor på Sajten gäller under en begränsad tid och så länge lagret räcker.


 1. PRESENTKORT

   

Presentkort som säljs på Mr. Beard är giltiga i två (2) år från utfärdat datum och kan användas på Mr. Beards webbshop. När giltighetstiden gått ut kan kortet inte användas som betalmedel, inte återaktiveras och det kvarvarande värdet kan inte återbetalas. Ditt presentkort är en värdehandling som ska förvaras säkert och kan inte bytas mot pengar. Borttappat eller stulet kort ersätts ej.
 

 1. LEVERANS OCH TRANSPORT

   

7.1

Varor som finns i lager levereras normalt inom det antal arbetsdagar som anges på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats (t.ex. i samband med bokning av varor som inte finns i lager) sker leveransen senast 30 arbetsdagar räknat från det att Mr. Beard skriftligen bekräftat beställningen genom orderbekräftelsen. 

7.2

Den förväntade leveranstiden av varan framgår av orderbekräftelsen, i kassan och/eller på den aktuella varusidan på Sajten. Om inte annat särskilt avtalats och en leverans tar mer än 30 arbetsdagar och detta inte beror på dig som kund har du rätt att häva köpet.


7.3

Om paket ska lösas ut ska Du göra detta inom den tid som anges i aviseringen. Paket ska normalt hämtas ut personligen med giltig legitimation och ordernummer. Du får alltid en avisering som visar var och när paket ska hämtas. Avisering kan ske via e-post, vanlig post samt om Du lämnat mobilnummer, även via telefonsamtal eller SMS. Om Du inte hämtar ut paketet har Mr. Beard rätt att debitera dig en avgift på 200:- exkl. moms som täcker kostnaderna för spårbar leverans & administrationskostnader.


 

 1. ÅNGERRÄTT

   

8.1

Vid köp av varor på Sajten gäller alltid 365 dagars ångerrätt. Detta innebär att Du har rätt att ångra ditt köp genom att meddela Mr. Beard detta inom 365 dagar från det att Du eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen).


8.2

Du får inte bryta förseglingen om Du vill kunna utöva din ångerrätt. Rätten att ångra sig upphör alltså när Du bryter förseglingen.


8.3

Om Du vill ångra köpet ska Du, innan ångerfristen löpt ut, skicka ett klart och tydligt meddelande till Mr. Beard. Du ska ange ditt namn, din adress och annan relevant information, t.ex. ordernummer, fakturanummer och namn på varan i meddelandet. Om Du inte vill använda ovan alternativ på meddelande kan Du använda den standardblankett för utövande av ångerrätt som Konsumentverket tagit fram (se www.konsumentverket.se)


8.4

Vid utövande av ångerrätten betalar Du returfrakten och ansvarar för varans skick efter det att Du har mottagit varan samt under returfrakten. Konsumenten betalar även en summa för att täcka administrationsavgifter för returen. Varan ska skickas i retur inom 7 arbetsdagar räknat från det datum meddelande om utövande av ångerrätt lämnades till Mr. Beard. Varan ska skickas väl emballerad, i fint skick och i originalkartong. Returer ska göras till Mr. Beard enligt de metoder och anvisningar som anges vid kontakt av kundtjänsten.


8.5

När Du ångrar ditt köp betalar Mr. Beard tillbaka det belopp som Du betalat för varan, exklusive leveranskostnader. Konsumenten skall betala in motsvarande belopp för produkten som beställts för att sedan återbetalas. På det belopp som ska återbetalas har Mr. Beard rätt att dra av en summa motsvarande varans värdeminskning jämfört med varans ursprungliga värde, om och i den mån sådan värdeminskning beror på att Du har hanterat varan i större utsträckning än vad som är nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion.


8.6

Mr. Beard betalar snarast tillbaka beloppet, dock senast 24 timmar från och med den  tid Mr. Beard tog emot din betalning gällande utövande av ångerrätten. Mr. Beard får dock vänta med återbetalningen tills Mr. Beard tagit emot varan eller Du har visat att varan har sänts tillbaka, t.ex. genom ett inlämningskvitto. Återbetalningen kommer att ske till dig via det betalningsalternativ som Du valde, förutsatt att inte annat överenskommits eller att det finns hinder för sådan återbetalning.


 

 1. GARANTI OCH REKLAMATION

   

9.1

Vissa av Mr. Beards varor kan omfattas av garanti. Information om eventuell garantitid och särskilda garantivillkor för respektive vara finns på Sajten eller i dessa Villkor. Garanti för varor täcker endast ursprungliga fabrikationsfel, och därmed inte fel som uppstår vid eller efter en egen förändring av varans funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av varan. Din orderbekräftelse gäller som garantibevis.


9.2

Reklamationsrätten täcker varor som är felaktiga enligt gällande konsumentskyddslagstiftning. Kund som önskar göra gällande fel i beställd vara ska kontakta Mr. Beard så snart som möjligt efter att felet upptäckts via de kontaktuppgifter som anges på Sajten. Reklamationer som görs inom två månader från det att Du upptäckt felet anses alltid ha lämnats i rätt tid. Du har 3 års reklamationsrätt på varor inköpta på Sajten.


9.3

Konsumenten står för returfrakten för godkända reklamationer.


9.4

När reklamerad vara returnerats och reklamationen godkänts kommer Mr. Beard att kompensera dig i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Mr. Beard strävar efter att detta ska ske inom 14 dagar från det att Mr. Beard mottagit reklamationen, men det kan ta längre tid beroende på varans art. Mr. Beard förbehåller sig rätten att neka en reklamation om det visar sig att varan inte är felaktig enligt gällande konsumentskydds-lagstiftning. Vid reklamationer följer Mr. Beard riktlinjer från Allmänna Reklamationsnämnden, se www.arn.se. Mer information finns på www.konsumentverket.se.

9.5

Resultaten kommer att variera mycket från person till person, Avsevärda faktorer som har en inverkan på resultaten är: hudton, hårfärg, hårväxtcyklar, användningsfrekvens och hur din kropp svarar mot behandlingen. Mr. Beard garanterar tyvärr inte 100% skäggtillväxt, för vissa kan det dröja mer samtidigt som resultaten kan komma snabbare för andra personen. 

Vi strävar högt för att ge dig de bästa produkterna i världen. Det som även utmärker Mr. Beard är att vi kan stolt erbjuda alla våra kunder en 100% Nöjdhetsgaranti.

I det tråkiga & osannolika fallet där du inte ser resultat så returnerar du bara din produkt så ger vi dig 100% av dina pengar tillbaka.

Läs och förstå Mr. Beard villkor nedan.
För att ansöka om att utnyttja 100% nöjdhetsgarantin:
Sätt igång behandlingsprocessen under 12 veckor.
Du måste genomföra alla behandlingar och ta ett foto av det / de områden du behandlar före varje session.
Om det inte finns några märkbara resultat i hårtillväxt, mejla dina bilder till oss på kontakt@mrbeard.se med ditt beställningsnummer, så granskar Mr. Beard din ansökan.
Alla 100% nöjdhetsgaranti ansökningar MÅSTE skickas in inom 1 år 
efter mottagandet av din produkt.
ALLA bilder MÅSTE ha giltiga tids- och datumstämplar
Om din ansökan inte uppfyller kriterierna för Mr. Beard 100% nöjdhetsgarantin så kommer ansökan inte att godkännas. Ofullständiga eller oläsliga fordringar återbetalas inte.
Om ansökan godkänns så återbetalar vi dig köps priset för produkten (vid beställningstillfället), när produkten har återlämnats till vårt lager *.
Den största avgörande faktorn för en framgångsrik behandling är att du helt enkelt använder den konsekvent som rekommenderat, och under den rekommenderade tidsperioden.

För dem som inte följer sina behandlingar i jämna mellanrum så kommer resultaten att påverkas. Vi kan inte kontrollera hur ofta du använder din produkt eller hur din produkt används. Vi ber dig därför att visa hänsyn för behandlingsprocessen och att den följs som den ska. Observera att det är möjligt att pausa sina behandlingar & därefter återuppta de när man är redo men då ska behandlingarna följas i 12 veckor. 

Se till att du följt instruktionerna & förstått de noggrant. Om Mr. Beards produkt inte har använts korrekt och som anvisats kommer inte återbetalningen att godkännas.

Vi förbehåller oss rätten att avslå en återbetalning i samband med att ansökan inte uppfyller ovanstående krav som du lämnar till oss.

Fraktkostnader och processen för att skicka tillbaka produkten till oss (så fort returen har godkänts av Mr. Beard produktteam) är kundens fulla ansvar, och returkostnader återbetalas inte.

Vi rekommenderar att du returnerar produkten spårbart.
* Vi ber alla kunder att ge det upp till två arbetsdagar för returen att behandlas, tills den har kommit till vårt lager *


 


 

 1. LÄNKAR

   

Mr. Beard kan länka till andra webbplatser som ligger utanför Mr. Beards kontroll, och webb-platser utanför Mr. Beards kontroll kan länka till Sajten. Även om Mr. Beard försöker säkerställa att Mr. Beard enbart länkar till webbplatser som delar Mr. Beards personuppgifts- och säkerhetsföreskrifter enligt Integritetspolicyn är Mr. Beard inte ansvarig för skydd eller sekretess av information eller personuppgifter som Du tillhandahåller på andra webbplatser. Du bör iaktta försiktighet och läsa personuppgiftsföreskrifterna för den aktuella Sajten.


 

 1. FORCE MAJEURE

   

Mr. Beard ansvarar inte för förseningar orsakade av omständigheter som Mr. Beard inte kunnat råda över såsom exempelvis allmän arbetskonflikt, extrema väderföhållanden, krig, eldsvåda, blixtnedslag, terroristattack, ändrad myndighetsbestämmelse, tekniska problem, fel i el-/tele-/dataförbindelser eller annan kommunikation samt fel eller försening i tjänster från underleverantör på grund av omständighet som här angivits. Dessa omständigheter ska utgöra befrielsegrund som medför befrielse från skadestånd och andra påföljder. Om någon sådan situation skulle uppstå informerar Mr. Beard dig dels i början och dels i slutet av tiden för den aktuella situationen. Har omständigheten varat längre än två månader har både Du och Mr. Beard rätt att häva köpet med omedelbar verkan.


 

 1. ÄNDRINGAR AV VILLKOREN

   

Mr. Beard förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Villkor när som helst i tiden. Alla ändringar av dessa Villkor kommer att publiceras på Sajten. Ändringar gäller från det att Du har accepterat Villkoren (i samband med ett nytt köp eller vid besök på Sajten), alternativt 30 dagar efter att Mr. Beard har informerat dig om ändringarna. Mr. Beard rekommenderar dock att Du håller dig uppdaterad på Sajten regelbundet för att bli varse om eventuella ändringar av Villkoren.


 

 1. OGILTIGHET

   

Om kompetent domstol, myndighet eller skiljenämnd skulle finna att någon bestämmelse i dessa Villkor är ogiltig eller icke-verkställbar, ska bestämmelsen i fråga och alla övriga bestämmelser vara gällande och verkställbara i den utsträckning som tillämplig lag tillåter. De bestämmelser som förklarats ogiltiga eller som inte kan verkställas kommer att ersättas av relevanta juridiska vägledningar och råd.


 

 1. TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST

   

14.1

Tvister ska i första hand lösas i samförstånd efter diskussion med Mr. Beards kundtjänst.


14.2

Om tvist ej kan lösas i samförstånd med Mr. Beards kundtjänst, kan du som kund vända dig till ARN (Allmänna reklamationsnämnden) som du hittar mer information om på www.arn.se. Du kan även lämna klagomål direkt online via EU-kommissionens plattform för medling i tvister, som du hittar via följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr. Lämnar du in ett klagomål via denna plattform, vidarebefordras ditt ärende automatiskt till rätt nationellt ansvarigt tvistlösningsorgan. Detta tvistlösningsorgan tar sedan kontakt med oss och försöker lösa tvisten utan att blanda in domstol. Vid eventuell tvist följer Mr. Beard beslut från ARN eller motsvarande tvistlösningsorgan.


14.3

Tvist rörande tolkningen eller tillämpningen av dessa Villkor ska tolkas i enlighet med svensk lag och avgöras enligt punkt 14.2 ovan eller i sista hand av allmän domstol.